Πρόγραμμα


 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00 – 20:00 AIKIDO ΠΑΙΔΙΚΟ
20:00 – 21:30 AIKIDO ΜΕΙΚΤΟ
21:30 – 22:30 TENSHIN SHODEN KATORI SHINTO RYU
ΤΡΙΤΗ 19:00 – 20:00 AIKIDO ΠΑΙΔΙΚΟ
20:00 – 21:30 AIKIDO ΜΕΙΚΤΟ
21:30 – 22:30 AIKIDO ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 – 20:00 AIKIDO ΠΑΙΔΙΚΟ
20:00 – 21:30 AIKIDO ΜΕΙΚΤΟ
21:30 – 22:30 AIKIDO ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 19:00 – 20:00  AIKIDO ΠΑΙΔΙΚΟ
20:00 – 21:30  AIKIDO ΜΕΙΚΤΟ
21:30 – 22:30 TENSHIN SHODEN KATORI SHINTO RYU